Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Geografi

·

Årskurs:

4 - 6

Arbetsområde i geografi för år 6: Hållbar utvecklilng

Ramnerödsskolan 7-9, Uddevalla · Senast uppdaterad: 20 maj 2018

Varför pratar man om hållbar utveckling och vad innebär egentligen det? Vad menas med naturresurser och förnybara eller inte förnybara resurser. Återvinna? Det och mycket mer pratar vi om i detta arbetsområde.

Vi arbetar med detta arbetsområde genom:

- lärarledda genomgångar

- läsa faktatexter

- studera kartor

- korta filmklipp

-diskussioner i mindre och större grupper. 

 

Vi avslutar detta arbetsområde med ett läxförhör. 


Läroplanskopplingar

Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.

Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.

Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.

Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.

Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.

Insamlingar och mätningar av geografiska data från närområdet, till exempel åldersfördelning, trafikflöden och vattenförbrukning.

Fältstudier för att undersöka natur- och kulturlandskap, till exempel hur marken används i närmiljön.

Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.

Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.

Matriser i planeringen
Arbetsområde i geografi för år 6: Hållbar utvecklilng
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter