Skolbanken Logo
Skolbanken

berättarpåsen

Förskolan Tomtberga två, Östhammar · Senast uppdaterad: 15 juni 2018

Genom att skapa roliga situationer där barnen får tillfällen att prata inför grupp, övar vi på detta samtidigt som barnen får träna på att lyssna på och visa respekt till den som fått ordet.

VT-18

Vad

Berättarpåse- barnet tar med sig någonting hemifrån som de vill visa upp för sina kompisar och berätta någonting om.

När

Under Maj-Juni månad på de gemensamma samlingarna innan lunch.

Hur

Vi kommer att skicka hem en påse med ett barn i taget som de får lägga någonting de vill visa upp för sina kompisar och berätta någonting om. Det kan vara en leksak, en bok, ett gosedjur osv. Dagen därpå får barnet visa upp sin sak som den har med sig och berätta lite om den på den gemensamma samlingen innan lunch. Vi pedagoger kommer också att ställa frågor till barnet. Barnet får prata i grupp och de andra barnen får sitta i en ring och lyssna och ställa frågor om man vill.  

Varför

Vi tränar på att prata inför andra genom att skapa en rolig aktivitet som vi tror barnen uppskattar. Vi tränar också på att lyssna och visa respekt till den som fått ordet genom att vi tittar på den som pratar, man sitter still och stör inte, man visar sitt intresse genom att lyssna eller att man ställer en fråga som handlar om det barnet visar upp ur sin berättarpåse.

Utvärdering

En rolig aktivitet som vi märkte var uppskattad av barnen. De flesta pratade gärna och berättade inför gruppen om det den hade med sig i påsen. Sedan ville barnen gärna skicka runt leksaken eller boken de hade med sig så att alla kompisar fick titta och känna. Barnen tyckte det var spännande att se och lyssna på den som hade med sig påsen.    

 

 


Läroplanskopplingar

öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,

utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,

utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,

stimuleras och utmanas i sin språk­ och kommunikationsutveckling,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter