Skolbanken Logo
Skolbanken

Förskolan Tunets VP-mål Hedemora Kommun

Tunet, Hedemora · Senast uppdaterad: 21 maj 2018

Vårdnadshavare upplever att deras barn är trygga och trivs på förskolan. Vårdnadshavare upplever att verksamheten på förskolan väcker barnets nyfikenhet.

Bakgrund:
Politikernas prioriterade mål för förskolan i Hedemora Kommun är att vårdnadshavare ska uppleva att deras barn är trygga och trivs på förskolan samt att vårdnadshavare upplever att verksamheten på förskolan väcker barnets nyfikenhet. 

Syfte:
Vårdnadshavare ska känna sig trygga med att lämna sitt barn på förskolan. Barnet trivs och är trygg på förskolan. Vårdnadshavare upplever att barnets nyfikenhet väcks. 

Mål:
Vårdnadshavare upplever att deras barn är trygga och trivs på förskolan. Vårdnadshavare upplever att verksamheten på förskolan väcker barnets nyfikenhet. 
I vårdnadshavarenkäten ska index vara på medelvärde.

Arbetssätt:

Trygghet och trivsel:

 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,

utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,

utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,

utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,

att varje barn tillsammans med sina föräldrar får en god introduktion i förskolan,

att ge föräldrarna möjligheter till delaktighet i verksamheten och att utöva inflytande över hur målen konkretiseras i den pedagogiska planeringen,

utvecklingssamtalets innehåll, utformning och genomförande, och

att vårdnadshavare är delaktiga i utvärderingen av verksamheten.

visa respekt för föräldrarna och känna ansvar för att det utvecklas en tillitsfull relation mellan förskolans personal och barnens familjer,

föra fortlöpande samtal med barnens vårdnadshavare om barnens trivsel, utveckling och lärande både i och utanför förskolan samt genomföra utvecklingssamtal minst en gång varje år, och

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter