Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

8

Sannolikhet år 8

Torpskolan, Lerum · Senast uppdaterad: 21 maj 2018

Är risken att förlora större än chansen att vinna när du köper en lott? Känner du till något spel där det inte bara är turen som avgör om det blir vinst Sannolikhet talar om hur troligt det är att en händelse ska inträffa.

Sannolikhet

Eleverna ska kunna förstå och förklara sannolikhet. De ska veta att sannolikhet ofta uttrycks i bråkform, decimalform eller procentform. De ska också kunna göra beräkningar med hjälp av sannolikhet sgörare hur man får fram sannolikhet genom undersökningar. Eleverna kommer också att få lära sig olika typer av diagram som används när man gör sannolikhetsberäkningar.

Kunskaper att uppnå:

Efter avsnittet skall eleven kunna:

  • förklara vad som menas med begreppet sannolikhet
  • räkna med likformig sannolikhetsfördelning
  • beskriva hur sannolikhet kan bestämmas genom att göra praktiska försök
  • räkna med kombinationer

 


Läroplanskopplingar

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.

Likformig sannolikhet och metoder för att beräkna sannolikheten i vardagliga situationer.

Hur kombinatoriska principer kan användas i enkla vardagliga och matematiska problem.

Bedömningar av risker och chanser utifrån datorsimuleringar och statistiskt material.

Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.

Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.

Matriser i planeringen
Matematik - Sannolikhet - Åk 8
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter