Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik

·

Årskurs:

9

Teknik - Livscykelanalys

Norgårdenskolan 7-9, Uddevalla · Senast uppdaterad: 21 maj 2018

I en Livscykelanalys tittar man på den miljöpåverkan som sker när man tar fram råvaror, tillverkar, använder och slutligen återvinner en produkt. Eftersom jordens tillgångar är ändliga och vi redan gör av med oförsvarligt mycket energi, blir det allt viktigare att titta på de alternativ som är så miljövänliga som möjligt.

Syfte: 

När du gör en LCA (livscykelanalys) blir du medveten om de många faktorer som påverkar miljön vid råvaroproduktion, tillverkning, användning och återvinning av en produkt. Ofta är miljöpåverkan liten i ett av dessa fall - t ex vid användning, och man kan förledas tro att varan därför är miljövänlig. Men bara genom att ta hänsyn till alla stegen i en LCA kan man få en reell uppfattning om produktens hela miljöpåverkan.


Läroplanskopplingar

kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,

kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,

kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,

har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,

kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande, och

använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och

Bearbetning av råvara till färdig produkt och hantering av avfall i någon industriell process, till exempel papperstillverkning och livsmedelstillverkning.

Hur komponenter och delsystem samverkar i ett större system, till exempel vid produktion och distribution av elektricitet.

Återvinning och återanvändning av material i olika tillverkningsprocesser. Samspel mellan människa och teknik samt människans möjligheter att skapa tekniska lösningar som bidrar till hållbar utveckling.

Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala aspekter, till exempel i fråga om utveckling och användning av biobränslen och krigsmateriel.

Matriser i planeringen
Teknik åk 7-9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback