Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 5

Sortera och klassificera

Kristallen, Hedemora · Senast uppdaterad: 21 maj 2018

Vi har valt att arbeta med att sortera och klassificera som är områden inom matematik.

Syfte:

Syftet är att barnen ska utveckla en grundförståelse och nyfikenhet för matematiska begrepp.

Mål:

Att kunna urskilja färger, form, antal, storlek och sortera utifrån materialets egenskaper.

Metod:

  • Utifrån barnens intresse skapar aktiviteter där barnen får upptäcka olika former av sortering och klassificering

Läroplanskopplingar

utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,

utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter