Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F

stormaktstiden

Iggesunds skola, Hudiksvall · Senast uppdaterad: 25 maj 2018

Vi kommer att jobba med Stormaktstiden i Sverige som var år 1611-1718. Där kommer ni att få lära er hur Sverige blev en stormakt och hur de kontrollerade handeln men även dess nergång och fall. Det är många olika människor som har suttit vid makten under den här tiden vilka vi även ska titta närmare på.

Syfte - Varför?

Syftet är att få en historisk referensram, för att kunna reflektera över sin egna och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv. Syftet är också att eleven ska lära sig att använda historiska begrepp när hen ska analysera hur historia ordnas, skapas och används. Vidare är syftet att känna till och granska olika historiska källor.

Centralt innehåll - Vad?

Vi kommer att lära oss om hur invandringen till Sverige satt i gång handeln och införde olika språk och kulturer till Sverige. Vi kommer även att läsa om hur (orsaker) Sverige kunde bli en stormakt kring Östersjö området samt konsekvenserna, främst kring migrationen till och från Sverige men även inom Sverige. Vi kommer vidare att lära oss om statens utveckling och organisation, kungens makt, utbildning, posten och kyrkans uppgift. Vi kommer också arbeta med konsekvenser av reformationen för Sverige och övriga Europa (30-åriga kriget). Dessutom kommer vi att titta på likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män och jämföra de med i dag. 

Mål med arbetsområdet

- känna till vad som menas med en stormakt

- kunna varför tiden 1611-1718 kallas Sveriges stormaktstid och

- hur Sverige får nya gränser.

- ha kunskaper om Gustav II Adolf, Axel Oxenstierna, Kristina,

Karl X, Karl XI och Karl XII

- ha kunskaper om trettioåriga kriget

- känna till fakta om regalskeppet Vasa och regalskeppet Kronan.

- ha kunskap om häxprocesserna, hur det gick till då postverket utvecklades och hur nyheter spreds i landet.

- känna till hur ”vanligt folk” hade det, både män, kvinnor och

barn

Arbetsformer:

- Gemensamma genomgångar där vi läser, samtalar och reflekterar

- Ni besvarar instuderingsfrågor efter varje genomgång och filmvisning.

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter