Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3)

·

Årskurs:

4

Ämnesutvärdering SO vt 2018

Öjersjö Storegård 5-9, Partille · Senast uppdaterad: 23 maj 2018

Vad har jag lärt mig den här terminen? Vad vill jag lära mig mer? Vad kan jag tänka på inför nästa termin?

Vad har vi jobbat med?

Under terminen har vi jobbat med att:

SAMHÄLLSKUNSKAP - Ekonomi

 • "Här kommer kungen".
 • Läst och diskuterat texter i "Upptäck samhälle"
 • Begrepp: pengar, ränta, konjunktion, lön, inflation, skatt, pris, valuta m.fl.
 • Diskuterat olika samhällsfrågor som levnadsstandard och fattigdom.
 • Jämfört Sverige idag och för 200 år sedan när det gäller skola, miljö, mat, familj, boende.
  Funderat över fördelar och nackdelar.

HISTORIA - Medeltiden

 • Granskat faktaböcker och presenterat för klassen.
 • Historiska källor och tolkningar.
 • "Koll på medeltiden". Läst texter, diskuterat och besvarat frågor.
 • Samlat fakta från olika källor om digerdöden och den heliga Birgitta. Skrivit stödord och berättat med hjälp av dem.
 • Skrivit en faktatext efter att ha samlat fakta från 3 olika källor. Infogat bild på en historisk källa samt en tolkning.
 • Studiebesök Lödöse museum

Vad har du lärt dig?

Svara på följande frågor i kommentarsfältet.

 1. Vad har du lärt dig den här terminen i ämnet? 
 2. Hur har du arbetat under lektionerna den här terminen?
 3. Vad vill du lära dig mer om i ämnet?
 4. Vad skulle du kunna göra bättre? På vilket sätt?

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter