Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

4 - 6

Minoritetsspråk i Sverige och våra nordiska grannspråk

Halvarsgårdars skola, Borlänge · Senast uppdaterad: 23 maj 2018

Visste du att några av våra vanligaste ord kommer från våra minoritetsspråk? "Tjej", "hajja" och "jycke" till exempel. Sista tiden innan terminens slut ska vi lära oss om våra fem minoritetsspråk samt om våra nordiska grannspråk.

Mål:

  • Kunna ge exempel på nationella minoritetsspråk

  • Diskutera språkliga varianter inom svenskan

  • Kunna ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skill­nader mellan svenskan och närliggande språk.

Hur ska vi nå målen?

Vi ska tillsammans ge igenom våra fem minoritetsspråk och diskutera dess härkomst samt varför vi har dessa språk i Sverige.

Vi ska även se på filmer/ klipp som handlar om minoritetsspråk samt våra grannländer.

Lyssna på olika dialekter och se på klipp från youtube där några kända ansikten härmar dialekter.

Arbeta i böckerna "Klara svenskan" samt "Svenska MIX"

I lärandet samtalar vi och diskuterar om likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk.

 

Minoritetsspråken i Sverige är:

samiska

meänkieli

jiddish

finska

romani chib


Läroplanskopplingar

Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.

Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skill­ nader mellan svenskan och närliggande språk.

Matriser i planeringen
Kunskapskrav du arbetar mot i detta arbetsområde
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback