Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3), Samhällskunskap

·

Årskurs:

F - 6

Samarbetsövningar Riddersholm

Frötuna skola, Norrtälje · Senast uppdaterad: 23 maj 2018

Vi planerar stationer med samarbete för F-5. Åk 6 planerar arrangerar dagen.

Lärandemål:

Att planera en aktivitet

Att träna i att leda och hålla i en aktivitet för en grupp

Att skriva en tydlig planering

 

Görandemål

Skriva en planering som innehåller:

  • Typ av aktivitet
  • Beskrivning av aktivitet
  • Material
  • Regler - Poängsystem
  • Tid 20 minuter
  • Plats
  • Plan B - extraaktivitet så att gruppen stannar kvar på stationen i 20 minuter

Göra en kamratrespons på en annan grupps aktivitet

Omarbeta planeringen så att alla förstår.

Testa aktivitet

Genomföra aktivitet

 


Läroplanskopplingar

genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,

successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan, och

pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,

skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,

Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.

Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.

Fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.

Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer.

Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Planera och ge respons på aktivitet