Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik, Bild, NO (år 1-3)

·

Årskurs:

3

Magnetism, lösningar och blandningar åk 3

Nyhemsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 24 maj 2018

I det här arbetet ska du få lära dig om olika materials egenskaper, ex. om de är magnetiska. Du ska också få lära dig skillnaden mellan en lösning och en blandning.

Utgångspunkt

 

Vi ser att barnen har mycket funderingar kring fysik och kemi. De reflekterar mycket och vi vill att det ska få pröva sina teorier samt att de ska utveckla sina naturvetenskapliga begrepp.

 

Konkretisering av målen

Mål:

Du kan:

  • sortera några enkla material efter om de är magnetiska.
  • separera lösningar och blandningar med enkla metoder, samt ge exempel på några lösningar och blandningar.
  • göra någon jämförelse mellan dina egna och andras resultat.
  • dokumenterar dina undersökningar och använda dig av din dokumentation i diskussioner och samtal.

Bedömning

Vi bedömer dina förmågor under arbetets gång och dokumenterar det vi ser. Du får också visa dina kunskaper genom diskussioner och samtal.

Vi bedömer:

  • Din förmåga att kunna sortera några enkla material efter om de är magnetiska.
  • Din förmåga att separera lösningar och blandningar med enkla metoder.
  • Din förmåga att göra någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  • Din förmåga att dokumenterar dina undersökningar och använda dig av din dokumentation i diskussioner och samtal.

Genomförande

Vi arbetar med magnetism och lösningar/blandningar i grupperna. Vi börjar med magnetism och sedan lösningar och blandningar. Vi arbetar i helklass, grupper och par. Vi diskuterar, berättar, tittar på film och gör experiment. Vi gör också praktiska uppgifter med koppling till bildämnet.


Läroplanskopplingar

Teckning, måleri, modellering och konstruktion.

Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.

Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.

Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.

Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.

Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.

Eleven beskriver vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras.

Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.

Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter