Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

5

Jä vt-18 åk 5 En New Champion 5 ch 13-18 STT

Järnåkraskolan 4-9, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 24 maj 2018

I detta arbetsområde får du träna dig i att uttrycka dig muntligt och skriftligt på engelska. Du får träna dig att förstå engelska i tal och skrift: Vi arbetar då med följande: -hur man köper kläder -räkna på engelska -berätta om hur det ser ut där du bor -hur man redogör för sysslor i hemmet -lite om framtiden -lite om skidåkning

New Champion 5, ch 13-18

vt- 18 En åk 5 New Champion 5 ch 13-18

Mål för elev


Du ska kunna
• förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter (ch13-18)
• formulera dig och kommunicera i tal och skrift (ch 13-18)

InnehållGenom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Denna förmåga innebär att förstå talad och skriven engelska, att kunna formulera sig och samspela med andra i tal och skrift och att kunna anpassa sitt språk till olika situationer, syften och mottagare. I den kommunikativa förmågan ingår även språklig säkerhet. I arbetsområdet ingår följande:

 

-hur man köper kläder (ch 13)

affärsfraser

måttsuttryck: a pair of...., a box of...., a bottle of.....

 -räkna på engelska (ch 14)

tal över hundra

frågor med did; -When did you leave Spain?

oregelbundna verb i preteritum: make-made, meet-met

 -berätta om hur det ser ut där du bor (ch 15)

hus- och trädgårdsord

did, didn´t

 -redogöra för sysslor i hemmet (ch 16)

nyttiga verb

futurum: I will,I´ll, he will, he´ll o.s.v.

 -prata lite om framtiden (ch 17)

yrken

will not, won´t

 -skidåkning (ch 18)

 

 

 

 

 

 

Genomförande

Vi lyssnar, läser och samtalar om texternas innehåll. Vi arbetar även med dialoger och skriftliga övningar. Vi avslutar kapitlen med skriftligt glosförhör och hela arbetsområdet med en diagnos som är både muntlig och skriftlig.

Bedömning

 Bedömningen avser din förmåga att:

- förstå innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.  
- visa din förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att  agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. 

Bedömningen sker under lektionerna men också vid skriftliga läxförhör och diagnos.

Kursplanemål• förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter 
• formulera dig och kommunicera i tal och skrift 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
vt 16 En åk 5 New Champion 5, ch 13-18
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter