Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

8

Sexualkunskap 8c vt18

Torpskolan, Lerum · Senast uppdaterad: 25 maj 2018

Vad är sex? Vad är förälskelse och kärlek? Det kan vi inte riktigt svara på i det här avsnittet av biologi som intresserar så många, men det har med biologi att göra. Det handlar om hormoner och om hur din hjärna upplever lust och det handlar om dina könsorgan.

Syfte

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att: (ex) 

 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara samband 
 • diskutera utifrån fakta och motivera ställningstagande.
 • planera och genomföra en egen systematisk undersökning

 Lärandemål

När du arbetat med detta ska du kunna:

 • Vad som händer vid puberteten
 • Diskutera frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek, abort och ansvar
 • Könsorganens delar och dess funktioner. 
 • Hur reproduktionen går till (bl. a. om menstruationscykeln, hur ett barn blir till och lite om fosterutvecklingen) 
 • Olika sexuellt överförbara sjukdomar s. k. könssjukdomar: symptom och smittsskyddslagen. 
 • Metoder för att förebygga sexuellt överförbara sjukdomar och oönskade graviditeter 
 • Olika preventivmedels för- och nackdelar 
 • Veta hur det förr i tiden och i andra kulturer

Arbetssätt

 • Vi kommer att gå igenom begrepp, analysera och diskutera.
 • Du kommer att arbeta med olika uppgifter
 • Vi kommer att ha gemensamma övningar 
 • Vi kommer att använda oss av biologiboken, 1177.se, rfsu.se, umo,se och film m m.

Bedömning

Du kommer att bli bedömd på din förmåga att:

 • samtala, diskutera, resonera
 • besvara frågor i ett arbetshäfte
 • använda biologiska begrepp, modeller och teorier
 • kunna planera och genomföra en systematisk undersökning

Bedömning kommer att ske vid lektion- och laborationstillfällen, debatter, exittickets och andra inlämningsuppgifter.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Matris i Biologi åk 8 (sexualkunskap)
Uppgifter
Planera och genomföra egen systematisk undersökning
Debatt- Abort
Lämna in Arbetshäfte- SEX och samlevnad