Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi

·

Årskurs:

4

Atomer, molekyler och periodiska systemet

Södermalmsskolan, Kristinehamn · Senast uppdaterad: 26 maj 2018

I det här momentet lär vi oss om de pyttesmå byggstenar som allt är byggt av: atomer. Vi lär oss om hur flera atomer bildar molekyler och hur olika atomsorter sorteras i det periodiska systemet.

Syfte och innehåll

Din kropp och allt runtomkring dig, till och med luften, är uppbyggt av atomer. Kunskaper om atomer ger oss kunskaper om t.ex. mediciner, rymden och varför gräs växer.

I det här momentet kommer du lära dig om...

* Vad en atom är och hur den är uppbyggd. 

* Vad en molekyl och en kemisk förening är

* Några olika grundämnen och var de finns i naturen och samhället

* Några olika kemiska föreningar och var de finns i naturen och samhället

* Vad periodiska systemet är och hur det är strukturerat

* Hur atomerna/molekylerna i ett ämne beter sig när ämnet är fast, flytande och gas. Begreppen smälta, stelna, kondensera, avdunsta

* Hur man trott tidigare om materiens uppbyggnad och hur vi lärt oss det vi vet idag

Undervisning

* Vi läser, lyssnar, skriver, ritar och samtalar om de olika begreppen

* Vi bygger modeller av atomer och molekyler

* Vi studerar det periodiska systemet

* Demonstrationer: Brinnande stålull, koka vatten

* Egna experiment: Vilken spik rostar snabbast? Isbitar i glasburk. Bakpulver i vatten. Elda stearinljus.

* Dokumentation av experiment utifrån rubrikerna: syfte, materiel, metod, resultat och slutsats

Bedömning, vad och hur

Du bedöms utifrån kunskaper du visar

* På lektionerna

* I en muntlig presentation om ett grundämne

* När du skriver dina dokumentationer av experimenten 

Läromedel

* Lär dig om atomer, molekyler och kemiska föreningar (Markus Lindén), Youtube 4 min, https://youtu.be/0DmWj0cFPbI 

* Periodiska systemet och atomen (Bertram Stenlund Fridell), Youtube 6 min, https://youtu.be/HIZTyVXddhg 

* Boken om fysik och kemi, insidan av framsidan samt kapitel 1 och 3

* Klippen "Animated science, molekyler" på sli.se, 5 st a´ 4 min

* Nyfiken på naturvetenskap, sida 174-183

* För den som vill ha kunskap på djupet: Kemi Direkt sida 10-42


Läroplanskopplingar

Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.

Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.

Äldre tiders beskrivningar av materiens uppbyggnad. Kemins förändring från magi och mystik till modern vetenskap.

Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback