Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

8

Diktanalys upplysningstiden

Strandängsskolan F-9, Båstad · Senast uppdaterad: 27 maj 2018

Vi arbetar med upplysningstiden och analyserar dikter från den tiden. Du lämnar in en skriftlig diktanalys av en dikt skriven under den perioden. Detta arbetar vi med vecka 21-23.


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.

Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.

Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.

Matriser i planeringen
Diktanalys upplysningstiden
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter