Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

3

Engelska åk 3 kommunikation

Fjällbacka Skola, Tanum · Senast uppdaterad: 28 maj 2018

Vi läser, talar och skriver engelska.

  • Mål – Syfte, centralt innehåll och konkretiserade mål

Du ska

kunna göra en enkel presentation av dig själv och din familj
kunna göra en enkel beskrivning av tex kläder, väder eller djur
aktivt delta i sånger, ramsor och dramatiseringar
aktivt delta i olika former av enkla samtal och dialoger
kunna skriva ord och enkla fraser

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. Kopplade kunskapskrav

Du får visa dina kunskaper genom att :
- att enskilt eller tillsammans med andra genomföra ovanstående aktiviteter.

Undervisning – Genomförande och tidsplan

Vi kommer att arbeta med:

skriva enkla ord och fraser till en bild
skriva enkla dialoger
skriva pratbubblor till egna serier
förstå berättad text med hjälp av bilder
skapa ordlåda
framträda själv eller i grupp
göra egna dialoger/pjäser
spela spel
samtala om vädret


Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Enkla instruktioner och beskrivningar.

Olika former av enkla samtal och dialoger.

Sånger, ramsor, dikter och sagor.

Enkla beskrivningar och meddelanden.

Sånger, ramsor och dramatiseringar.

Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.

I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.

Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.

Matriser i planeringen
Engelska åk 3
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter