Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Musik

·

Årskurs:

5

Musik åk 5

Haverdals byskola, Halmstad · Senast uppdaterad: 4 juni 2018

Vi kommer att arbeta med att lära oss spela fler ackord på ukulele och övar musikframträdande vid FN-dagen och Sjung in våren. Under vårterminen kommer vi att arbeta med "Musik och Digitala verktyg".

Syfte:

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet at utveckla kunskap att använda musikinstrument och digitala verktyg samt musikaliska begrepp och symboler. Eleverna ska utveckla en musikalisk lyhördhet och i samarbete med andra skapa, bearbeta och framföra musik i olika former.

Hur kommer vi att arbeta?

Vi kommer att använda ett häfte med olika musiksymboler, noter och rytmer. Vi kommer även att träna på digitala tangentbord och öva på att spela enkla melodier. Med stöd av dator och appen "Garageband" skapar vi en enkel låt med olika instrument.

 

Bedömning:

Bedömning pågår kontinuerligt under musiklektionerna då jag lyssnar hur du spelar och sjunger. Efter arbetsområdet kommer vi att ha ett skriftligt prov.

Du behöver visa att du kan följande:


  • Du kan följa rytmen.

  • Du känner till olika kompmodeller (ex En liten undulat 1-2-3 eller Barn i alla länder 1-2-3-4).

  • Du känner till hur man tar ackord på ukulele tex D, A7 och G.

  • Du ska kunna byta ackord mellan D, A7 och G.

  • Du ska kunna spela en enkel melodi på ett digitalt tangentbord

  • Du ska kunna hitta och spela tonerna c, d, e, f, g, a, b, c  på ett klaviaturinstrument (på Garageband eller på keyboard)

  • Du ska kunna rita helnot, halvnot, fjärdedelsnot och åttondelsnot

  • Du ska kunna rita en G-klav

  • Du ska tillsammans med en kamrat kunna följa en instruktion och göra en inspelning på Garageband


Läroplanskopplingar

spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,

skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och

Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.

Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster, till exempel ackordföljder, perioder och kompmodeller.

Musikskapande med utgångspunkt i musikaliska mönster och former, till exempel ackordföljder och basgångar.

Musikframföranden.

Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang.

Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng som byggstenar för att komponera musik i olika genrer.

Musiksymboler, grafisk notation, noter och ackordbeteckningar.

Digitala verktyg för ljud- och musikskapande.

Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik.

Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.

Eleven kan även spela delar av en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt bidra till ackompanjemang på ett ackordinstrument med några ackord.

Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i viss mån med timing.

Eleven kan föra enkla resonemang om eget och andras musicerande.

Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska möns­ ter och former och pröva hur dessa kan bidra till en fungerande komposition.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter