Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

4 - 6

Orientering åk 5-6 vt 2018

Vikingaskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 29 maj 2018

Orientering

Mål för elev

Du ska bli bättre på att orientera i närmiljön och i okända miljöer med hjälp av kartor och andra hjälpmedel för positionering.

Innehåll

Orientering i närområdet och i okända miljöer med hjälp av olika sorters kartor. Vi kommer att arbeta med kartans uppbyggnad och symboler. 

Genomförande

Träningstillfällen under idrottslektionerna vi blandar teori med praktik.
Avser friluftsdagen den 29/5 2018 i Skrylle.
Ni orienterar i par med hjälp av en karta och kompass i och omkring Skrylle. Banan är cirka 4 km lång vilket innebär att du har gott om tid att ta dig runt.

Redovisning

Du redovisar muntligt dina val av hur du går tillväga för att ta de olika kontrollerna vid respektive övningstillfälle. Under friluftsdagen så redovisar du praktiskt genom att lämna i ditt kontrollkort när du är i mål.

Nyttiga länkar

http://www.orientering.se/ImageVaultFiles/id_31539/cf_78/Orientering_f-r_nyb-rjare.PDF

http://www.orientering.se/ImageVaultFiles/id_31544/cf_78/Karttecken.PDF

Koppling till styrdokumenten


Läroplanskopplingar

röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,

Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Kartors uppbyggnad och symboler.

Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Kartors uppbyggnad och symboler.

Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.

Matriser i planeringen
Bedömningen gäller orientering
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter