Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild

·

Årskurs:

5

Foto och redigering av ett konstnärligt självporträtt

Junibackens skola, Ludvika · Senast uppdaterad: 29 maj 2018

Idag kan de flesta av oss vara fotografer. Många av oss har en kamera hemma eller kanske i mobilen. Numera behöver vi inte ta den perfekta bilden eftersom det finns program som kan hjälpa oss att förbättra eller helt enkelt göra om det foto vi tagit. Vi kommer prova att fota och göra och enkel redigering. Avslutningsvis så kommer du ha ett porträtt av dig själv som liknar den konstnärs stil du valt ut.

Så här jobbar vi

* Vi tittar tillsammans i den bildredigerings app som vi ska använda oss av.

* Du väljer ut en av de konstnärer som du vill använda dig av och redigera ditt foto som.

* Du fotograferar ett porträtt av dig själv som du sedan redigerar för att lika en tavla av den konstnären du valt (te.x Picasso - se bild)

* Du ska även skriva en fakta text om konstnären du valt, samt lägga in bilder i texten            .


Läroplanskopplingar

kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,

skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,

undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och

analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.

Fotografering och filmande samt redigering i datorprogram.

Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.

Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter