Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik, Fysik

·

Årskurs:

1 - 3

Teknik - vad är det?

Norrskolan, Uddevalla · Senast uppdaterad: 1 juni 2018

I detta ämne kommer du få lära dig vad teknik är, hur enkla maskiner används, hur föremål i din vardag utvecklats under tid samt undersöka och beskriva en produkt.

Undervisning:

Vi övar gemensamt på tekniken genom att arbeta med:

 • genomgångar
 • filmer
 • undersökningar
 • diskussioner

Vi övar i par genom att:

 • diskutera t.ex. vad som är teknik och hur vi använder den
 • samarbeta när vi gör undersökningar om enkla maskiner och tekniska system

Vi övar enskilt genom:

 • att förklara vad enkla maskiner är och hur de används
 • följa instruktioner
 • göra undersökningar av tekniska produkter
 • bygga olika konstruktioner
 • skriva om hur några föremål har utvecklats över tid, t.ex. telefonen och bilen

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • förklara vad enkla maskiner är, skriftligt
 • berätta om vilka tekniska system som finns i din vardag, muntligt
 • undersöka och beskriva en teknisk produkt
 • bygga konstruktioner
 • skriftligt berätta om hur några föremål i din vardag har utvecklats över tid

Läroplanskopplingar

genomföra systematiska undersökningar i fysik, och

identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,

använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.

Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.

Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.

Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.

Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.

Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.

Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.

Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.

Säkerhet vid teknikanvändning, till exempel när man hanterar elektricitet och använder olika tjänster via internet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter