Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3)

·

Årskurs:

F - 3

På lekplatsen

Fajansskolan, Falkenberg · Senast uppdaterad: 29 maj 2018

Du har många gånger åkt rutschkana och gungat på en lekplats, men denna gång ska vi göra det med "fysikglasögonen" på för att lära oss om fysikens regler. Vi kommer att göra undersökningar både i klassrummet och på skolgården för att förstå begreppen balans, tyngdpunkt, tyngdkraft/dragningskraft, jämvikt och friktion.

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du kommer få möjlighet att utveckla kunskaper om:

  • Begreppen balans, tyngdpunkt, tyngdkraft/dragningskraft, jämvikt och friktion. 
  • Utföra fältstudier och andra typer av undersökningar som handlar om fysikens regler.
  • Dokumentera dina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer.

Bedömning - vad och hur

Eleverna kommer bedömas på deras förmåga att:

  • använda dig av begreppen balans, tyngdpunkt, tyngdkraft/dragningskraft, jämvikt och friktion. 
  • utföra undersökningar i klassrummet och på lekplatsen utifrån instruktioner.
  • dokumentera ditt arbete genom t.ex. text och bild.
  • skriva en hypotes

Du kommer få visa dina kunskaper genom att delta i undersökningar och diskussioner.

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att ha gemensamma genomgångar, ställa hypoteser- vad tror du ska hända?, undersöka med experiment, dokumentera och titta på filmer. 


Läroplanskopplingar

genomföra systematiska undersökningar i fysik, och

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.

Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.

Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.

Enkla naturvetenskapliga undersökningar.

Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter