Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

4 - 6

Fantasy

Ingaredsskolan, Alingsås · Senast uppdaterad: 30 maj 2018

Vi ska bege oss in i fantasins fantastiska värld och lära oss mer om genren Fantasy. Du ska också få skriva en egen Fantasy-berättelse.

Ämne: Fantasy

Arbetsområde: Fantasy

Syfte:

Centralt innehåll:

Kunskapskrav:

Ämne: Fantasy

Arbetsområde:

Vi ska bege oss in i fantasins fantastiska värld och lära oss mer om genren Fantasy. Du ska också få skriva en egen Fantasy-berättelse.

Konkreta mål:

Du ska kunna:

  • skriva en berättelse med inledning, handling och avslutning
  • beskriva personer och platser så att läsaren får en inre bild (gestaltande beskrivningar)
  • variera ditt språk
  • använda de vanligaste reglerna för stavning och skiljetecken
  • utifrån respons bearbeta och förbättra din text 

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

  • skriva en berättelse med inledning, handling och avslutning
  • beskriva personer och platser så att läsaren får en inre bild
  • variera ditt språk
  • använda de vanligaste reglerna för stavning och skiljetecken
  • ta emot respons och utifrån denna bearbeta och förbättra din text

Undervisning:

 

Vi kommer att titta på och sammanfatta typiska drag för genren Fantasy.

Du kommer att få läsa utdrag ur fantasy-berättelser och leta efter typiska drag. Du kommer också att få jämföra olika texter med utgångspunkt i ett Venn-diagram. 

Du kommer att få planera en tänkbar berättelse tillsammans med några kompisar och redovisa era idéer för klassen. Därefter ska du planera och skriva en egen fantasy-berättelse. Vi utgår från ett underlag där du kan planera de olika delarna. 

Under arbetets gång kommer vi även att arbeta med kamratrespons. Utifrån den respons du får ska du bearbeta din text.


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.

I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.

De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.

Dessutom kan eleven ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter