Skolbanken Logo
Skolbanken

Pedagogisk planering - Spindeln, Skogsbrynet

Skogsbrynet, Örebro · Senast uppdaterad: 30 maj 2018

Fokusområde Lika-olika. Tema FAMILJ.

Varför har vi valt detta innehåll?

Vi såg ett intresse bland barnen för sin egen och andras familjer. Syftet med temat var att ge barnen en inblick i att familjer ser olika ut och att vi alla är unika och värdefulla.

Då vår avdelning är HBTQ certifierad genomsyras vår dag på förskolan av detta.

 

Vad vill vi att barnen ska få uppleva?

En glädje i att på olika sätt få berätta för varandra om sin familj.

 

Vilken metod använder vi för att skapa bästa tänkbara förutsättning för lärande?

En mjukisapa vid namn Apis fick följa med barnen hem några dagar. Föräldrarna fick dokumentera i barnens hemmiljö.

Barnen fick sedan visa och berätta för varandra i små grupper med hjälp av projektor.

En temavägg skapades och den har blivit en mötesplats för barnen.

Med hjälp av stora och små cirklar har barnen fått rita sin familj så som barnen upplever den. Vi förde en dialog med barnen om hur vi ser ut, antal ögon och så vidare samt hur många som ingick i familjen.

För vem? Hur ska det dokumenteras?

  • Vi pedagoger använder dokumentationen som beprövad erfarenhet och underlag för analys och utvärdering inom området. 
  • Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det. 
  • Alla barn deltar efter förmåga och intresse.

Läroplanskopplingar

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och

utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,

utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,

utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,

utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter