Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

5

Matte Borgen 5 B .

Hällingsjöskolan F-6, Härryda · Senast uppdaterad: 30 maj 2018

Vi tränar matematik i olika former för att utveckla våra kunskaper mot målen i läroplanen.

Beskrivning av arbetsområde

Matte Borgen är indelad i olika kapitel, där varje kapitel avslutas med ett diagnostiskt prov. Provets resultat ger sedan en bild av hur man går vidare,  repetition eller fördjupning.

  Mål

  Varje kapitel har egna mål som vi arbetar med under veckorna fram till ett nytt diagnostiskt prov.

  Undervisning och arbetsformer

  Varje nytt kapitel  inleds med en genomgång av de strategier som kapitlet behandlar.

   


  Läroplanskopplingar

  formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

  använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

  välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

  föra och följa matematiska resonemang, och

  använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

  Matriser i planeringen
  Matris år 5 Matte Direkt Borgen 5B
  Uppgifter

  Innehåller inga uppgifter

  Hjälp och support

  Academy

  FAQ

  Ge oss feedback