Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik

·

Årskurs:

8

Åk8 2018 Grundläggande programmering koda.nu

Östergårdsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 1 juni 2018

Du använder Ipad och dator varje dag, men vet du vad som händer "bakom"? Varje gång du klickar på din Ipad så finns det långa rader med kod som talar om för Ipaden vad den ska göra. Hur går det till? Det och en del annan IT-kunskap ska du få mer kunskaper om.

Mål för elev

Du ska lära dig hur man kan lösa olika problem och uppfylla behov med hjälp av teknik.

Innehåll

Arbetsområdet handlar om grundläggande programmering. Du kommer att få lära dig:

  • varför programmering är viktig kunskap
  • exempel på problem som kan lösas med programmering
  • vad programmering är
  • hur man programmerar i koda.nu

Genomförande

Vi kommer att ha genomgångar och göra gemensamma övningar. Dessutom kommer ni i par att få arbeta med uppgifter. Och avslutningsvis kommer du att få göra ett eget program.

Redovisning

Du redovisar dina kunskaper under arbetets gång med uppgifterna i koda.nu och vid redovisningen av ditt eget program. 

Elevinflytande

Du få möjlighet att göra egna val i arbetet med ditt eget program.


Läroplanskopplingar

kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,

kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande, och

identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,

använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

Tekniska lösningar inom kommunikations- och informationsteknik för utbyte av information, till exempel datorer, internet och mobiltelefoni.

Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.

Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.

Matriser i planeringen
Bedömningen gäller TEKNIK
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter