Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

3 - 5

Småkryp - Knytte/ Mulle

I Ur och skur Höjdens förskola, Helsingborg · Senast uppdaterad: 1 juni 2018

Projektet tar som startpunkt flera barns intresse för småkryp. Barnen ska få leta efter småkryp, göra efterforskningar i böcker och på internet samt skapa i olika material. Målet är ett lärande inom det naturvetenskapliga området, men även att få prova olika tekniker i skapandet samt öva sig att samarbeta i grupp.

Varför har vi valt detta innehåll?

Barnen ska få möjlighet att fördjupa sin kunskap där det finns ett intresse.

Vi har sett ett stort intresse hos alla barn för småkryp under hela året.Vad vill vi att barnen ska få uppleva? (Mål)

Vi vill att barnen ska få upptäcka detaljer, samband, miljöer i småkrypens värld,

fundera och ställa frågor och söka svar på ett metodiskt sätt,

uttrycka sej verbalt och kreativt.

Samarbeta i nya konstellationer, kompromissa och arbeta mot gemensamma mål.

 (se även läroplansmål nedan)

Vilken metod använder vi för att skapa bästa tänkbara förutsättning för lärande?

Vi ger alla barnen möjlighet att få en erfarenhet av att söka svar på ett metodiskt sätt, använda olika redskap och tekniker i sin efterforskning och sitt skapande.

Vi vill även utmana barngruppen att samarbeta i nya konstellationer.  vi utgår från att barnens tankar och frågor för att senare  kunna ge projektet nya infallsvinklar. 

Barnen söker svar på sina frågor i böcker och på internet. 

Gruppen resonerar och gör upp en strategi, en hypotes för var småkrypet kan hittas och sedan grupperar vi oss och ger oss ut på gemensam jakt. Material såsom luppar, böcker och I-pad för fotografering finns tillgängliga   

För vem? Hur ska det dokumenteras/kommuniceras?

  • Vi pedagoger använder dokumentationen som beprövad erfarenhet och underlag för analys och utvärdering inom området. 
  • Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. Barnen och pedagogerna tar bilder. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det. 
  • Alla barn deltar efter förmåga och intresse.
  • Syftet med dokumentationen är att få syn på lärandet i gruppen och vad som är nästa steg i lärandet.
  • Vi använder oss av Unikum, levande verksamhetsplan samt collage på väggar i vår kommunikation med vårdnadshavare.

Läroplanskopplingar

utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,

utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,

utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,

utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback