Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

7 - 9

Arbetsområde i svenska år 7: Faktatext

Ramnerödsskolan 7-9, Uddevalla · Senast uppdaterad: 3 juni 2018

Vad vill du veta mer om? Dags att skriva en egen faktatext efter en given mall och avsluta med muntlig redovisning.

I detta arbetsområde får du möjlighet att skriva en egen faktatext efter en given mall och struktur. Du får också möjlighet att visa vad du lärt dig genom en muntlig redovisning. 


Läroplanskopplingar

Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.

Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra en presentation.

Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag samt deras ord och begrepp.

Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.

Informationssökning på bibliotek och på internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.

Hur man citerar och gör källhänvisningar, även med användning av digitala medier.

Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Matriser i planeringen
Arbetsområde i svenska år 7: Faktatext
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter