Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi, NO (år 1-3), Biologi

·

Årskurs:

7 - 9

DiNA Celler

Förslövs skola F-9, Båstad · Senast uppdaterad: 4 juni 2018

I varenda en av dina nästan 100 000 miljarder celler i din kropp finns det ett ”snöre” vars innehåll bestämmer vem du är eller åtminstone vilka förutsättningar du har i livet. Det innehåller historian om dina förfäder och framtiden hos dina barn. Det kan fånga förbrytare och förutsäga sjukdomar. Det är detta ”snöre” vi ska undersöka i detta arbetsområde.

Syfte - förmågor från kursplanen:

Du ska få träna din förmåga att använda kemins och biologins begrepp och modeller för att kunna beskriva och förklara hur cellerna, bakterier och kroppen fungerar.

Du kommer att få träna din förmåga att hitta relevant information ur olika källor och använda informationen för att resonera.

Konkretisering av målen – detta visar du genom att:

Vi kommer att undersöka livets recept - din arvsmassa - ditt DNA. Vad är det för något som gör att du ser ut som du gör och är som du är? Du visar dina kunskaper när du kan förklara hur DNA ser ut och på vilket sätt det kommer till uttryck hos människor.

 Med kunskapen om vår arvsmassa kan nu människan skapa ett samhälle som innehåller mindre önskvärda inslag. Du kommer att få tillfälle att fundera på vilka konsekvenser denna ny teknik - genteknik - har på våra livsvillkor.

 

Bedömning – dessa förmågor kommer att bedömas:

Vi kommer att bedöma din förmåga att beskriva och förklara vad arvsmassan är på cell- och partikelnivå och se generella principer.

Vi kommer att bedöma din förmåga att samla information och ta ställning till genteknikens möjligheter och risker. 

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

Vi kommer att titta på filmer och läsa texter och träna på att hitta relevant information utifrån en frågeställningen eller ett perspektiv.

Vi kommer att titta på en spelfilm om framtiden ”Gattaca” , som innehåller en hel del tankeväckande scener.

Vi kommer att lyssna på en föreläsning om DNA och cancer. Den beskriver vårt DNA, vad cancer är och hur cellerna hanterar problemet att skapa korrekta exakta kopior


Läroplanskopplingar

använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.

Naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst. Livets utveckling och mångfald utifrån evolutionsteorin.

Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi, såväl i digitala som i andra medier.

I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.

Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.

Eleven har grundläggande kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.

Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion.

Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.

Eleven kan använda informationen på ett fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.

Eleven har goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.

Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

Matriser i planeringen
Naturvetenskapligt Resonemang
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter