Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Musik

·

Årskurs:

3

Musik åk 3 17/18

Prästslättsskolan, Karlshamn · Senast uppdaterad: 4 juni 2018

Vi sjunger, målar till musik och får kännedom om olika instrument.

Kursplanens syfte

Du ska

  • Sjunga tillsammans med dina kamrater
  • associera och måla till klassisk musik
  • Känna till att det finns olika instrument t.ex. blås-, sträng-, tangent- och slaginstrument
  • Sjunga traditionella svenska sånger och psalmer.

Undervisning/arbetssätt

 

Du kommer

  • att sjunga tillsammans med dina kamrater unisont och i kanon, dessutom sjunga några vanliga traditionella visor och psalmer
  • genom att titta på filmer om olika musikinstrument kommer du att få kännedom om vad som skiljer dessa.

 

Bedömning

Din förmåga att:

  • delta i gemensam sång
  • uttrycka dina musikupplevelser i bild till klassisk musik
  • namnge några blås-, sträng-, tangent- och slaginstrument. 

Läroplanskopplingar

Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.

Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.

Enkla former av musikskapande, till exempel med utgångspunkt i text eller bild.

Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.

Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.

Olika instrument från grupperna blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrumenet.

Hur instrumenten låter och ser ut.

Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter