Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

7

Prio7, Kap.3 Geometri

Wallbergsskolan, Grundskolor · Senast uppdaterad: 5 juni 2018

Geometriska objekt och deras inbördes relationer.

 

Centralt innehåll Geometri

Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt. Avbildning och konstruktion av geometriska objekt. Metoder för beräkning av area och omkrets hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.

Begrepp

 • enheter
 • prefix
 • dimension
 • parallella linjer
 • diagonal
 • vinkel
 • vinkelben
 • vinkelspets
 • sidovinkel
 • månghörning
 • vinkelsumma
 • triangel
 • parallelltrapets
 • parallellogram
 • romb
 • rektangel
 • kvadrat
 • omkrets
 • area
 •  

Elevens mål

 • Uppskatta, mäta och beräkna vinklar i olika geometriska figurer
 • Använda gradskiva
 • Använda vinkelsumman i en triangel
 • beskriva olika slags trianglar och fyrhörningar
 • mäta och beräkna omkretsen och arean på olika geometriska figurer
 • göra enhetsbyten samt använda tillhörande prefix

 

Undervisningens arbetssätt och arbetsformer

 • Gemensamma genomgångar
 • Enskilt arbete
 • Problemlösning (EPA, enskilt, par, alla)
 • Gruppdiskussioner
 • Prov/läxor/självbedömning

 

Bedömning av förmågor/kunskaper grundar sig på

 • se matris

 

 

Hur ska du visa vad du har lärt dig?
Genom problemlösningsuppgifter
Genom bedömningsuppgift

Genom skriftligt prov


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Prio7 GEOMETRI Bedömningsmatris
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback