Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

6

Tabeller, diagram och lägesmått åk 4

Toltorpsskolan, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 5 juni 2018

Du kommer att få lära dig att tolka och göra egna tabeller och diagram samt lära dig hur du ska räkna ut och tolka medelvärde och median.

Arbetsområde
Tabeller, diagram, lägesmått

Kunskapskrav och bedömning

Efter det här området ska du:

  • Förstå begreppen som hör till arbetsområdet
  • Tolka andras enkla tabeller och diagram.
  • Genomföra egna små undersökningar och redovisa dem i enkla tabeller och diagram.
  • Jämföra resultatet i din undersökning med någon annans resultat.
  • Tolka eller redovisa resultat genom att uttrycka dem i tex både antal och i bråkform, eller med hjälp av tex antal per gång samt lägesmåtten medelvärde och median.

Arbetssätt

Arbetet kommer att ske både:
i helklass i form av genomgångar

i grupper i form av samtal runt och jämförelser av olika undersökningar

och enskilt i form av att dels tolka olika tabeller och diagram samt att själv genomföra och redovisa små undersökningar


Läroplanskopplingar

kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.

Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Matriser i planeringen
Bedömningsmatris Tabeller, diagram och lägesmått åk 4
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter