Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F

Sommarskola 2018 Matematik JJ

Väståkra F-9, Trelleborg · Senast uppdaterad: 8 juni 2018

Sommarskola Matte JJ

Centralt innehåll

Algebra

  • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
  • Metoder för ekvationslösning.

Geometri

  • Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt samt enhetsbyten i samband med detta.
  • Skala vid förminskning och förstoring av geometriska objekt.

Samband och förändring

  • Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.

Problemlösning

  • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Sommarskola 2018 Matematik
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter