Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Engelska, Hem- och konsumentkunskap

·

Årskurs:

5 - 6

English teaparty

Grebbestadsskolan, Tanum · Senast uppdaterad: 11 juni 2018

Under några timmar ska du få laga mat, läsa och skriva instruktioner både på svenska och engelska. Vi avslutar med att äta scones och dricka tea tillsammans samtidigt som vi endast pratar engelska.

Mål:

Se nedan.


Läroplanskopplingar

genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,

har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former.

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang,

hantera och lösa praktiska situationer i hemmet, och

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.

Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.

Recept och instruktioner och hur de kan läsas och följas samt vanliga ord och begrepp för bakning och matlagning.

Bakning och matlagning och olika metoder för detta.

Planering och organisering av arbetet vid tillagning av måltider och andra uppgifter i hemmet.

Redskap och teknisk utrustning som kan användas vid bakning och matlagning och hur dessa används på ett säkert sätt.

Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.

Måltidens betydelse för gemenskap.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Matriser i planeringen
Engelska Kunskapskraven för åk 6
Hem- och konsumentkunskap Kunskapskraven åk 6
Svenska Kunskapskraven för åk 6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter