Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

MATMAT01a

Matematik 1a

Stiernhööksgymnasiet i Rättvik, Rättvik · Senast uppdaterad: 13 juni 2018

Planering för kursen Ma1a gul/röd för Stiernhööksgymnasiet

Välkommen till kursen!

Under uppgifter hittar du hela Ma1a´s pedagogiska planering.

 

Vi kommer att i Ma1a ge er förutsättningar att utveckla er förmåga att arbeta matematiskt. Det innefattar att visa förståelse av begrepp och metoder samt att utveckla olika strategier för att kunna lösa matematiska problem och använda matematik i samhälls- och yrkesrelaterade situationer.

De förmågor vi kommer att ge er förutsättningar att utveckla, är förmågan att:

 1. använda och beskriva innebörden av matematiska begrepp samt samband mellan begreppen.
 2. hantera procedurer och lösa uppgifter av standardkaraktär utan och med verktyg.
 3. formulera, analysera och lösa matematiska problem samt värdera valda strategier, metoder och resultat.
 4. tolka en realistisk situation och utforma en matematisk modell samt använda och utvärdera en modells egenskaper och begränsningar.
 5. följa, föra och bedöma matematiska resonemang.
 6. kommunicera matematiska tankegångar muntligt, skriftligt och i handling.
 7. relatera matematiken till dess betydelse och användning inom andra ämnen, i ett yrkesmässigt, samhälleligt och historiskt sammanhang.

Kunskapskraven

Längst ner på sidan hittar du ”Matriser”, där kan du läsa om kursens kunskapskrav. Du hittar de även under länken pedagogisk planering.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen kommer behandla följande centrala innehåll.

 • Taluppfattning, aritmetik och algebra
 • Geometri
 • Samband och förändring
 • Sannolikhet och statistik
 • Problemlösning

Under varje kapitel  vid "Uppgifter" hittar ni det centrala innehållet mer detaljerat.

Så här kommer vi att arbeta

 • Lektionsgenomgångar
 • Övningstillfällen i bok

https://teams.microsoft.com/_#/docx/viewer/teams/https%3A~2F~2Frattvik.sharepoint.com~2Fsites~2FTestklass18~2FDelade%20dokument~2FGeneral~2FTestplanering.docx?threadId=19%3A17a86f846fbb4a96916e792efd0c9569%40thread.skype&baseUrl=https%3A~2F~2Frattvik.sharepoint.com~2Fsites~2FTestklass18&fileId=1A1D2BAA-483F-4F0E-A920-93C00FCC6F02&ctx=files&viewerAction=view


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Uppvisade kunskaper
Uppgifter
Kap 1 - Att arbeta med tal
Kap 2 - Procent
Kap 3 - Sannolikhetslära och statistik
Kap 4 - Ekvationer och formler
Kap 5 - Geometri
Kap 6 - Linjära och exponentiella modeller