Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

4 - 5

Active Reading B

Drottninghögsskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 15 juni 2018

Active Reading hjälper eleven att förbättra läsförståelse i engelska och att utöka sitt engelska ordförråd. Eleven tränas i att bli en aktiv läsare - en som behärskar såväl sökläsning som att reflektera och dra slutsatser.

Målet med undervisningen är att...

 Eleven ska förbättra läsförståelse i engelska och utöka sitt engelska ordförråd.

  • förstå och tolka innehållet i talad engelska
  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift

 Så här ska vi arbeta...

Vi ska arbeta utifrån boken Active Reading B.

Vi ska bearbeta texterna i boken, vi ska skriva 

texter med samma rubrik som det är i boken utifrån oss själva.

 

 

Vi kommer bedöma på vilket sätt du...

Hur du har förbättrar din läsförståelse och utökat ditt ordförråd.

Hur du använder nya ord.

Hur du bearbetar texternas innehåll.

 

 


Läroplanskopplingar

Tydligt talad engelska och texter från olika medier.

Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.

Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.

Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.

Matriser i planeringen
Läsförståelse engelska 5
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter