Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

7 - 9

Sommarprat eller snarare "höstprat"

Ärentunaskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 21 september 2019

Vi ska lyssna på sommarprat och du ska sedan få spela in ett eget "Höstprat".

Vad?

Vi lyssnar på 2 sommarprat och pratar om hur de är framförda. Sedan ska du skriva ett manus till ett eget höstpratprogram, välja musik till och spela in.

Syfte

I den här uppgiften får du möjlighet att visa din muntliga förmåga i muntlig presentation. Du får öva på att anpassa språk, innehåll och uppbyggnad till den som lyssnar. Du får också öva på att använda digitala verktyg för att genomföra den här typen av uppgift.

Du får i den här uppgiften också möjlighet att lära dig och öva på att kombinera text/tal med musik och förstärka ditt budskap.

Länk till "Sommar i P1": https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/?programid=2071


Läroplanskopplingar

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.

Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.

Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.

Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.

Matriser i planeringen
Sommarprat-bedömning
Uppgifter
Sommarprat instruktion