Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia, Bild, Svenska, SO (år 1-3)

·

Årskurs:

F - 3

Livets utveckling

Olandsskolan, Östhammar · Senast uppdaterad: 12 oktober 2018

Finns det fortfarande dinosaurier?! Man tror att de första riktiga dinosaurierna dök upp för ungefär 250 miljoner år sedan. Under de 165 miljoner år som följde, utvecklades dessa till en mängd olika sorters djur. Betyder det att du kan ha stött på en livs levande dinosaurie...?!

Vad ska vi lära oss om livets utveckling?

 • De första tecknen på liv i havet och på land.
 • De första kräldjuren.
 • De tre tidsperioderna: Trias, Jura och Krita.
 • Fakta om en dinosaurie, exempelvis dess föda, utseende, försvarsstrategi, när den levde.
 • Hur man kan veta att dinosaurierna har funnits.

Hur ska vi lära oss detta?

 • Besök på Evolutionsmuséet: Förstenade djur berättar.
 • Läsa och skriva beskrivande texter (faktatexter).
 • Titta på de tre första avsnitten av Jack och jordens utveckling.
 • Skapa en dinosaurie av formbart material.
 • Presentera fakta för klassen.
 • Delta i gemensamma diskussioner.

Vad som kommer att bedömas:

 • Du ska känna till några av de första djuren på jorden.
 • Du ska känna till tidsperioderna Trias, Jura och Krita och kort kunna berätta vad som utmärker den eran.
 • Du ska kunna söka och hämta information från anvisad källa.
 • Du ska kunna skriva en beskrivande text (faktatext) där innehållet blir begripligt. 
 • Du ska kunna skriva med läslig handstil.
 • Du ska kunna markera meningar med stor bokstav, punkt och frågetecken i din text.
 • Du ska kunna skapa ett tredimensionellt objekt med hjälp av olika verktyg.
 • Du ska kunna redovisa ditt/dina arbeten muntligt.

Hur du får visa vad du kan:

 • Genom att delta aktivt på lektionerna.
 • Genom att dokumentera ditt arbete.
 • Genom att berätta om dina dokumentationer.
 • Genom att skapa en egen dinosaurie av formbart material.

 


Läroplanskopplingar

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,

Teckning, måleri, modellering och konstruktion.

Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.

Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter