Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

1 - 3

pedagogisk planering idrott och hälsa åk.3 18/19

Maria Parkskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 16 augusti 2018

Under läsåret kommer vi att fokusera på de grovmotoriska färdigheterna. Vi kommer även att arbeta kring gruppdynamik, samarbete, dans och rytmik, hälsa och livsstil, boll, lekar och spel.

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att

 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet

Undervisningens innehåll

 

Vad?

 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik.
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
 • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.

Hur?

 • Du kommer att få träna dina motoriska färdigheter samt takt- och rytmkänsla genom olika redskapsövningar, lekar, dans och rytmik till musik. Det här kommer du att få träna på både inomhus och utomhus.
 • Du kommer att få instruktioner till redskapsövningarna, olika lekar och samarbetsövningar och där får du möjlighet till att träna på att följa instruktioner och regler samt att samarbeta.
 • Du kommer att få delta i samtal kring och genomföra gruppuppgifter som handlar om idrott, hälsa och livsstil.
 • Du kommer få delta i övningar och aktiviteter som särskilt syftar till att träna din förmåga att tänka kring säkerhet och hänsyn, både inomhus och utomhus.

Detta kommer att bedömas

 

Din förmåga att

 

 • använda och utföra rörelser med kontroll och precision,
 • delta aktivt
 • följa regler och instruktioner
 • samarbeta i både små och större grupper
 • visa hänsyn
 • delta i samtal kring livsstil och hälsa

Läroplanskopplingar

röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,

planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,

genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och

förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.

Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.

Enkla lekar och danser och deras regler.

Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.

Lekar och rörelser i vatten. Att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.

Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.

Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.

Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.

Allemansrättens grunder.

Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter