Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Religionskunskap

·

Årskurs:

4 - 6

Världsreligionerna åk 5

Sandersdalsskolan, Uddevalla · Senast uppdaterad: 15 januari 2019

En planering om de fem stora världsreligionerna; kristendom, judendom, islam, hinduism och buddhism. Vad finns det för likheter och skillnader?

Syfte och förmågor

Genom undervisningen i ämnet religion ska eleverna ges förutsättning att utveckla sin förmåga att:

- söka information om religioner och värdera källornas relevans och trovärdighet

- jämföra likheter och skillnader mellan olika religioner samt i etiska och moraliska frågor

- resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar 

- analysera hur religion påverkar samhället

- använda sig av ord och begrepp som har med religion att göra

Arbetssätt och metod

Undervisningen kommer att utgå från PULS Religion, textbok och arbetsbok. Vi kommer att se filmer med anknytning till världsreligionerna och diskutera innehållet. Du kommer att få söka information om de fem religionerna. Vi kommer att i grupper diskutera likheter och skillnader mellan religionerna.

Bedömning

Målet är att du ska kunna:

  • Söka fakta om de fem världsreligionerna och presentera
  • Jämföra likheter och skillnader mellan religionerna
  • Diskutera åsikter och värderingar inom religion, och förklara hur samhället och religion påverkar varandra
  • Använda begrepp och ord som har med världsreligionerna och ämnet religion att göra, t ex skapelseberättelse, helig skrift, symbol och ritual

Dokumentation

Du kommer kunna visa dina färdigheter muntligt under klassdiskussioner. Du kommer att få arbeta med fakta om en religion och redovisa. Området avslutas med ett skriftligt förhör.


Läroplanskopplingar

analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,

analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,

resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och

söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.

Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.

Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.

Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.

Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter