Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

4 - 6

Arbetsområde Puberteten år 6

Kyrkskolan, Borlänge · Senast uppdaterad: 15 september 2021

Att kliva in i puberteten kan vara både skrämmande och spännande. I detta arbetsområde kommer vi att prata om det som händer både fysiskt och psykiskt när man hamnar i puberteten.

Under några veckors tid kommer vi att läsa om puberteten.

Vi ska prata om :

Vad som händer i kroppen fysiskt hos pojkar och flickor.

Det kvinnliga och manliga könsorganets uppbyggnad.

Kärlek och att bli kär

Hur ett barn blir till

Respekt.

Detta gör vi dels genom boken "Boken om biologi", genom diskussioner och filmserien "Snacka om sex" UR Skola. Skolsköterskan och skolkuratorn kommer också att ha grupper vid vissa tillfällen.


Läroplanskopplingar

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Människans pubertet, sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Prov, att bli vuxen