Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik

·

Årskurs:

5

Teknik och programmering

Hertingsskolan, Falkenberg · Senast uppdaterad: 10 oktober 2018

Under åk 5 kommer du i perioder få lära dig mer om programmering. Du kommer få prova blockprogrammering, konstruera och prova dina idéer, tolka och skriva koder.

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Eleverna tränar på att använda modern teknik för att lösa problem, dels på iPads och dels med robotar.

 

Bedömning - vad och hur

Du kan följa och skapa enkla programmeringsuppgifter.

Du kan välja och pröva dina idéer.

Du kan dokumentera ditt arbete.

 

Bedömningen kommer ske i samband med det löpande arbetet.

Undervisning och arbetsformer

Eleverna får tillfälle att träna på programmering i olika typer av appar och program, bland annat  We Do 2.0,

A.L. E. X och Scratch jr.

Uppgifterna kommer variera alltifrån att lösa färdiga banor och uppgifter till att själva konstruera egna robotar och banor enskilt och i grupp, samt tolka och skapa ASCII-koder

Vi kommer se delar av tv-serien Programmera mera.


Läroplanskopplingar

identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,

identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,

använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.

Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.

Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade fysiska eller digitala modeller.

Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.

Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback