Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

6

Instruerande text

Björkhagsskolan, Falun · Senast uppdaterad: 23 september 2018

Instruerande texter skrivs för ge tydliga och enkla instruktioner. Till exempel när du ska koppla in en dator, följa ett recept eller spela ett spel. Det är viktigt att instruerande texter är lätta att följa, annars blir det lätt fel.

Syfte

Genom ett utvecklat språk och kunskaper utvecklar du din identitet. Under arbetet med olika texttyper i svenska kommer du att få rika möjligheter att skriva, läsa och samtala.

I detta område kommer du att utveckla dina möjligheter att kommunicera och det i sin tur leder till en ökad tilltro den egna språkliga förmåga.
Du ska utveckla förmågan att:

Konkretisering av mål

Under arbetsområdet med instruerande text ska du :

  • förstå syftet/meningen med en instruerande text.
  • lära dig hur en instruerande text är uppbyggd med en lista på det som behövs och tydliga steg i arbetsgången.
  • lära dig det språk, ord och begrepp som är typiskt för texttypen samt hur du använder dessa för att skapa en instruerande text.
  • öva på det du lärt dig i klassen samt tillsammans i klassen/gruppen skriva en instruerande text.
  • med hjälp av text och bild på egen hand kunna planera och skriva en instruerande text.

Arbetssätt

Du kommer att få  titta på och läsa olika instruktioner så du lär dig känna igen en instruerande texts syfte och struktur.

  • Klassen/gruppen gemensamt med modelltexter så du lär dig känna igen en instruerande texts syfte och struktur.
  • Du kommer att i grupp få arbeta med de språk, ord och begrepp, som är typiska för instruerande texter så att de blir lätta att följa, som beskrivande verb, måttangivelser, verb i imperativ och korta tydliga instruktioner.
  • Klassen/gruppen skriver tillsammans en instruktion. Du övar på det du tidigare lärt dig när du tillsammans i en grupp skriver en instruerande text.
  • Du kommer att på egen hand få skriva en instruerande text om ex. ett recept, regler i någon idrott där du visar den kunskap du lärt dig. Texten ska bearbetas och redovisas.

Slutligen bedömer du din instruerande text med din lärare. I bedömningen formuleras nya mål.

Bedömning

Dessa förmågor kommer att bedömas:.Förmågan att:
- förstå syftet med en instruerande text
- kunna skriva en instruktion med ett tydlig innehåll anpassat till syftet.
- kunna använda strukturen för en instruerande text.
- kunna använda de språkliga drag, ord och begrepp, som är typiska för en instruerande text.

Ditt arbete bedöms löpande under arbetets gång samt genom den individuella instruerande texten du skriver i slutet av arbetsområdet.


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter