Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

7

7B Matematik Kap 1: Tal & räkning

Eriksbergsskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 21 september 2018

Välkommen till Kap 1: Tal & räkning!

Mål 

I det här kapitlet får du lära dig:

 • Hur vårt talsystem är uppbyggt
 • Uttrycka storleken på tal i form av naturliga tal, negativa tal, tal i bråkform och tal i decimalform
 • Samband mellan de olika sätten att uttrycka tal
 • Utföra beräkningar med olika sorters tal
 • Lösa matematiska problem genom att välja och använda lämpliga räknesätt
 • Göra avrundningar
 • Använda överslagsräkning
 • Förklara och motivera lösningar utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet 

Kopplingar till läroplan:

Centralt innehåll:

 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.

Bedömning:

Du kommer att bli bedömd utifrån fem förmågor:

 • begrepp
 • metoder
 • problemlösning
 • resonemang
 • kommunikation

 

BEGREPP ATT KUNNA:

NATURLIGA TAL                                 JÄMNA TAL

UDDA TAL                                            NEGATIVA TAL

BRÅKFORM                                         BLANDAD FORM

DECIMALFORM                                  TALLINJE

POSITIONSSYSTEMET                      ADDITION

SUBTRAKTION                                    SUBTRAKTION

MULTIPLIKATION                                DIVISION

UTVECKLAD FORM                             AVRUNDNING

NÄRMEVÄRDE                                     ÖVERSLAGSRÄKNING

 

 

Planering Veckovis Matematik 7B (preliminär) (senast uppdaterad: 2018-09-03)
Ht 2018 kap 1, 2, 3        
Vt 2018 kap 4, 5, 6        
         
Kaptiel 1 - Tal och räkning    
Vecka Avsnitt Sidor Innehåll Uppgifter
v.34     SKOLSTART  
      Intro  
  1.1. sid 8-14 Naturliga tal Grön: 1001, 1002, 1003, 1004, 1005
        Blå: 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012
        Lila: 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018
        Röd: 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024
v.35     Aktivitet

 

 

  1.2. sid 15-19 Negativa hela tal Grön:  1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030
        Blå: 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036
        Lila: 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042
       

Röd: 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048

 

v.36 1.3  sid 20-25 Tal i bråkform Grön:  1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055
        Blå: 1056, 1057, 1058, 1059,1060, 1061, 1062
        Lila: 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069
        Röd: 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076
         
  1.4 sid 27-32 Tal i decimalform Grön:  1077, 1078, 1080, 1081, 1082, 1083
        Blå: 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090
        Lila: 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097
       

Röd: 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104

 

v.37

1.5  

sid 33-37

Samband mellan tal

Grön:  1105, 1106, 1107, 108, 1109

        Blå: 1110, 1111, 1112, 1113, 1114
        Lila: 1115, 1116, 1117, 1118, 1119
       

Röd: 1120, 1121, 1122, 1123, 1124

 

v.38 1.6 sid 39-45 Avrundning Grön:  1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132
        Blå: 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140
        Lila: 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148
        Röd: 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1555, 1156
         
  1.7 sid 46-51 Överslagsräkning Grön:  1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162
        Blå: 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168
        1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174
        Röd: 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180
v.39     Repetition  
      Repetition  
      PROV  
         
Prov torsdag 27 september (preliminärt)      
         
Om du är klar:        
Blandade uppgifter sid 53-54    
Träna mera sid 56-57      
Tema: Stora och små djur sid 58    
Problemlösning sid 59       

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Kunskapskrav matematik åk 7-9
Uppgifter
Matematik inför prov kap 1
Inför prov Kap 1

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback