Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Musik

·

Årskurs:

3

Musik åk 3

Landvetterskolan 7-9 A-C, Härryda · Senast uppdaterad: 18 februari 2019

Musik ska byggas utav glädje av glädje bygger man musik.

Så här ska vi arbeta

Vi kommer att arbeta mot målen i musik genom:

 • att sjunga sånger tillsammans
 • sång-lekar
 • rytmikövningar med handklapp
 • att lyssna på olika sorters musik - olika genrer
 • musiklyssnande med samtal om tankar och känslor du får av musiken
 • att lära oss några musiksymboler
 • att sjunga sånger och psalmer som hör ihop med olika svenska högtider.
 • att skapa musik med digitala hjälpmedel.

 

Elevens mål

Du ska kunna:

 • delta när vi sjunger unisona sånger
 • klappa rytm och puls i olika sånger
 • känna till några musiksymboler
 • lyssna aktivt på musik och uttrycka, i ord eller bild, de tankar och känslor du får när du lyssnar
 • några svenska högtidssånger och psalmer

 • lära sig skapa musik med hjälp av digitala hjälpmedel.

 

Jag kommer att bedöma

Under arbetets gång kommer vi att bedöma din förmåga i att arbeta aktivt och kunna:

  • delta i våra sånger
  • klappa rytmer 
  • gestalta sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser
  • känna igen några musiksymboler
  • lyssna aktivt till musik och kunna berätta om tankar, känslor och bilder som uppkommer.
  • känna till samt delta aktivt i de sånger och psalmer som hör ihop med olika svenska högtider.

Läroplanskopplingar

kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och

spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,

skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och

Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.

Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.

Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.

Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.

Musiksymboler, bilder och tecken.

Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.

Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter