Skolbanken Logo
Skolbanken

Trädet under ett år

Slottsjordsskolan grs 1-3, Halmstad · Senast uppdaterad: 24 september 2018

Vi ska undersöka träd under ett år. Vi kommer att få besöka olika träd då och då under de olika årstiderna.

Syfte 

 • NO
   • Jag jämför och reflekterar över mönster och strukturer i naturen, 
 • NO
  • Jag genomför undersökningar med naturvetenskaplig anknytning, och 
 • NO
     använder  ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

Mål

 • jag deltar/medverkar i att prata om träden ek och lönn och hur de förändras under året.
 • jag deltar/medverkar i att prata om djur som lever i närheten av träden 
 • jag upptäcker att det finns olika slags träd
 • jag använder mig av ord och begrepp kopplade till trädet och djuren.

Innehåll

Jag arbetar med:

 • film
 • böcker
 • Trädets delar : stam, trädkrona blad, grenar och rötter
 • Skapande 
 • Årstidsarbete med månaderna.

Bedömning

 • jag visar intresse
 • jag deltar
 • jag medverkar/bidrar

Du får återberätta i ord och med bild något du lärt dig.

Du får klistra in fotografierna på trädet i din NO bok.

 

 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

jämföra och reflektera över mönster och strukturer i naturen,

genomföra undersökningar med naturvetenskaplig anknytning, och

använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

Teckning, måleri, modellering och konstruktion.

Material som kan användas vid framställning av två- och tredimensionella bilder, till exempel papper, lera och naturmaterial.

Bildkomposition med hjälp av färg, form och yta.

Årstidsväxlingar och kännetecken för de olika årstiderna. Vilka konsekvenser årstidsväxlingarna får för människan.

Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras.

Livscykler hos några växter och djur.

Överlevnadsstrategier hos några växter och djur beroende på årstid.

Ord, begrepp och symboler inom de naturorienterande ämnena för att, till exempel för att samtala om människa, djur och natur och för att utvärdera arbetsprocesser.

Eleven ger också enstaka exempel på växters och djurs livscykler och bidrar till resonemang om deras överlevnadsstrategier beroende på årstid.

Eleven kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om människa, djur och natur och i utvärdering av arbetsprocesser.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter