Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3)

·

Årskurs:

1

SO åk 1

Edsskolan, Östhammar · Senast uppdaterad: 9 september 2021

"Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra." (Lgr11, sidan 9)

Syfte

Arbetsplatsen skolan

 • Vilka arbetar där? Idrottslärare, vaktmästare, skolsköterska, kock, rektor
 • Vilka jobbar med vad? Vad heter de?
 • Vem bestämmer?
 • Vilka regler finns i skolan? 
 • Att vara en bra kompis

Trafiken där vi går

 • Trafikmärken som vi ser när vi går
 • Cykel
 • Reflexer

Religioner

 • Berättelser i gamla testamentet

Högtider

 • Känna till de traditioner som vi har kring svenska högtider.

Undervisning

Arbetsplatsen skolan
Vi tar reda på vilka som arbetar på skolan. Vi tar reda på var de arbetar och vad de gör. 

Trafiken där vi går
Vi gör utflykter i närområdet för att öva på hur vi beter oss i trafiken.
Vi har arbetsmaterial där vi bekantar oss med skyltar som finns i gångtrafiken.

Högtider
Vi uppmärksammar de största högtider som kommer och de förberedelser som det innebär inom kristendomen, judendomen och islam. 

Bedömning-dessa förmågor kommer att bedömas:

 

 • Observationer i vardagen. 
 • Att delta i diskussioner
 • Att delta i klassråd
 • Att genomföra intervjuer
 • Genom egen och gemensam dokumention

Läroplanskopplingar

reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och

reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,

Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.

Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.

Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.

Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.

Matriser i planeringen
Matris i SO år 1-3
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter