Skolbanken Logo
Skolbanken

Äventyr med Barbafamiljen

Kurveröd, ULNA Förskolor · Senast uppdaterad: 28 september 2018

I år har vi valt att jobba med Barbapapa i vårt sagotema. I familjen får barnen möta olika figurer som har olika intressen och kunskapsområden. Vi gör en resa i en fantasivärld där barnen kan få nya utmaningar som utvecklar deras förmågor.

 

TEMA/PROJEKT

Tema för året är Barbapappa och hans familj. Det är en saga med mycket fantasi och alla figurerna har olika intressen och kunskapsområden. Vi kommer att använda Barbafamiljen som en röd tråd mellan bild & form, rörelse, musik & drama, matematik, teknik och lek och språk.Temat inspirerar oss som verktyg för alla verksamhetsmål.  Barnen kommer att få möta Barbafamiljen i sagoskogen och i skapande aktiviteter på förskolan. 

Alla barn ska få ta del av och uppleva de olika områdena i vår läroplan genom figurernas olika karaktärer. Temat inspirerar oss som verktyg för att visa barnen att alla är olika men är lika mycket värda.

 

Barbafigurernas olika intressen och kunskapsområden:

 

  • Barbaskön (svart) har ett stort intresse av konst och skapande.  Gillar att måla, skapa upptäcka, uppleva och prova olika material och redskap.
  • Barbalala (grön)Har ett stort intresse av musik. Gillar sång, musik, instrument. 
  • Barbazoo (gul) Har ett stort intresse av natur och djur. 
  • Barbabok (orange) har ett stort intresse av böcker och språk. Gillar att läsa, skriva och berätta sagor. 
  • Barbaflink (blå) Har ett stort intresse av vetenskap och teknik. Gillar att upptäcka, utforska och undersöka. 
  • Barbastark (röd) Har ett stort intresse av sport och lek och gillar att röra på sig.
  • Barbafin (lila) Har ett stort intresse av teater och drama-lek. Gillar att klä ut sig, spexa och dansa.  
  • Barbamama (svart) står för känslorna i familjen. Hon ger barnen möjlighet att utveckla sin empati och visa hur man är en bra lekkompis. 
  • Barbapapa (rosa) har mycket fantasi, genustänk, humor och gillar bus och lek.  Han älskar mat.

GENOMFÖRANDE: Hur jobbar vi?

Vi börjar med en gemensam uppstart på gården med alla avdelningar. Där vi får träffa Barbapapa. Sedan fortsätter Tussilagon sitt tema i sagoskogen en gång i veckan och uppföljande aktiviteter på avdelningen.

UPPFÖLJNING

Vi kommer att dokumentera barnens upplevelser, upptäckter och experimenterande med bilder/film och med hjälp av barbafigurerna och nytt spännande "tema"-material som finns tillgängligt för barnen att leka med. Bilderna ska sitta så barnen kan se och reflektera över dem och så att vi tillsammans med barnen kan samtala, ställa frågor och återuppleva det som hände. Vi dokumenterar i barnens lärlogg.  

UTVÄRDERING

Vi kommer under våra reflektioner i arbetslaget att prata om det vi har gjort och reflektera över hur det går och hur vi utmanar barnen vidare. Vi kommer att ställa oss frågor:

Har barnen visat intresse för det vi gjort?

Vad har de lärt sig?

Är det något som vi bör tänka extra mycket på just nu?

Ska vi ändra något i lek och lärandemiljön?

ANALYS

Hur blev resultaten?
Vilka metoder/arbetssätt blev framgångsrika?
På vilket sätt?

UTVECKLING

Hur går vi vidare?
Vart ska vi?


Läroplanskopplingar

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och

visa respekt för individen och medverka till att det skapas ett demokratiskt klimat i förskolan, där samhörighet och ansvar kan utvecklas och där barnen får möjlighet att visa solidaritet,

utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,

utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,

utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,

utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback