Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap

·

Årskurs:

8

Sveriges och EU:s politiska system åk 8 Clio

Stordammens skola, Uppsala · Senast uppdaterad: 26 september 2018

Vem bestämmer hemma hos dig? Och hur bestämmer ni saker i er familj? Hos vissa är det föräldrarna som bestämmer allt. Hos andra får även barnen vara med och påverka. I Sverige i stort gäller att alla som är vuxna och svenska medborgare får vara med och bestämma.

I det här arbetsområdet får du undersöka hur det svenska politiska systemet är uppbyggt – från valsystem till vilka som styr landet. Dessutom får du undersöka de grundläggande tankarna bakom vårt politiska system. Du får också lära dig om EU:s historia och om hur EU påverkar oss i Sverige.

Tid: vecka 38-41

 

Du ska kunna:

  • redogöra för de fyra beslutsnivåer där den politiska makten utövas i Sverige: kommuner, landsting, stat och EU.
  • redogöra för vad de olika instanserna beslutar om för frågor.
  • redogöra för hur det går till när ett beslut fattas i kommun, landsting, och riksdag
  • ha kännedom om kommunens ekonomiska förutsättningar
  • berätta om vilka huvuduppgifter regering och riksdag har
  • berätta något om EU:s syfte, historia, arbete och styrelseskick
  • förstå och använda  viktiga ämnesbegrepp
  • resonera om hur individer och samhällen påverkar varandra
  • resonera om rättigheter, skyldigheter och beslutsfattande
  •  

Bedömning:

Lektionsarbete

Övningar i Clio online

Test den 12/10

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Kunskapskrav samhällskunskap åk 7-9 som hör till kursen
Uppgifter
Uppgift 1