Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild, Svenska

·

Årskurs:

3

Bild år 3

Tärnsjö skola F-6, Heby · Senast uppdaterad: 16 mars 2020

Bild som kommunikation. Genom att arbeta med olika typer av bilder kan människor utveckla sin kreativitet och bildskapande förmåga.

Du kommer att arbeta med att:

 • framställa bilder utifrån olika tekniker och material.
 • framställa bilder till t ex. sagor, berättelser och faktatexter.
 • framställa bilder till egna upplevelser och kunskaper
 • titta på olika bilder och samtala om vad bilden berättar.
 • lära dig om några kända både utländska och svenska konstnärer och deras typiska uttryck.

 

´Du ska kunna:

 • skapa bilder med olika tekniker, redskap och material
 • skapa bilder till en egen text
 • delta i samtal om bilder
 • känna till några kända konstnärer

 

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • kunna framställa bilder utifrån olika tekniker och material
 • framställa bilder till sagor, berättelser och faktatexter
 • framställa bilder till egna upplevelser och kunskaper
 • diskutera kända utländska och svenska konstnärer

 

 


Läroplanskopplingar

kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,

analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.

Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.

Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.

I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter