Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Geografi

·

Årskurs:

4 - 5

Norden genom Geografens testamente

Stavby skola, Uppsala · Senast uppdaterad: 7 oktober 2018

Tillsammans med serien Geografens testamente, den stora norden resan, kommer att göra en resa genom våra grannländer och utforska norden.

 

Detta kommer vi att göra

Vi kommer att titta på serien Geografens testamente - Norden resan. Utifrån detta program där de reser genom Norden och utför spännande uppdrag med hjälp av olika ledtrådar. Till varje avsnitt finns arbetsuppgifter som vi kommer att arbeta med.

Dessa arbetsblad tar upp:

  • Centrala geografiska begrepp
  • Namngeografi
  • Nordens natur- och kulturlandskap
  • Kartans uppbyggnad och funktioner
  • Olika naturtyper
  • Människans påverkan på naturen
  • Fördelning av Nordens befolkning 
  • Etniska minoriteter och urbefolkning
  • Statsskick

 


Läroplanskopplingar

analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,

utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,

göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och

värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.

Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.

De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.

Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.

Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.

Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.

Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.

Insamlingar och mätningar av geografiska data från närområdet, till exempel åldersfördelning, trafikflöden och vattenförbrukning.

Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.

Matriser i planeringen
Bedömning i geografi
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback